Grecia – Sfântul Munte Athos

Măn. Sf. Pavel – Măn. Filotheu – Măn. Caracalu – Marea Lavra – Schitul Podromu
– Măn. Iviron – Măn. Pantocrator – Karyes – Măn. Sf. Pantelimon

“Opriti-vă de la căile voastre! Priviți și întrebați de căile celor de demult,
de calea cea buna și mergeți pe dânsa și veți afla odihnă sufletelor voastre.”
Ieremia 6,16

 

Ziua 1, București – Ouranopoli
Întâlnire la ora 6.00 în București la Autogara Christian Tour, Calea Griviței, nr
158, plecare la ora 06.30 pe ruta București – Ruse – Plevna – Sofia – Kulata –
Ouranoupoli. Cazare în Ouranoupoli.
 Ziua 2, Ouranoupoli – Mănăstirea Sf. Pavel
La ora 6.00 pornim spre portul din Ouranopolis pentru îmbarcare pe ferryboat
până în portul Sf. Pavel. Ne îndreptăm spre Mănăstirea Sf. Pavel unde sunt
adăpostite moaştele Sf. Nectarie, Sf. Pantelimon, Sf. Damian, Sf. Trei Ierarhi, o
parte din Lemnul Sf. Cruci, Darurile Magilor, Icoana Maicii Domnului –
Izvorâtoare de Mir etc. Opţional pentru cine doreşte se poate merge până la
Schitul Sf. Ana unde se află Icoana Sfintei Ana (mama Maicii Domnului) şi mâna
Sf. Ana. Cazare la Mănăstirea Sf. Pavel.
 Ziua 3, Măn. Filotheu – Măn. Caracalu – Măn. Marea Lavră – Schitul
Podromu
Se închiriază maşină (maxi taxi) şi ne vom îndrepta către Mănăstirea Filotheu
unde se află la Icoana Maicii Domnului – Glycophilousa (Dulce Sărutare).
Continuăm cu Mănăstirea Caracalu unde este dăpostit o parte din Lemnul
Sfintei Cruci, capul Sf. Apostol Vartolomeu, părticele de la Sf. Mucenic Mercurie,
Sf. Ioan cel Milostiv, Sf. Mucenic Pantelimon. De aici ne vom îndrepta către
Mănăstirea Marea Lavră unde sunt moaștele și crucea Sf. Athanasie și icoanele
făcătoare de minuni ale Maicii Domnului – Cucuzeliţa, Iconoama și Portărița. În
drum spre Marea Lavra vom face un scurt popas la izvorul Sf. Atanasie. De la
Marea Lavra vom pleca spre Schitul Românesc Prodromu care adăpostește
părticele din moaște ale Sfinților Ierarhi Ioan Gură de Aur și Grigorie Teologul, Sf.
Ap. Matei, Sf. Muceniță Varvara, Cuvioului Antipa de la Calapodești dar și
cunoscuta icoana făcătoare de minuni Maicii Domnului Prodromița. În funcţie de
disponibilitatea grupului şi de timp se poate merge la peştera Sf. Atanasie. Cazare
la Schitul Prodromu.
 Ziua 4, Măn. Iviron – Măn. Stavronokita – Pantocrator – Karyes
Se inchiriază maşina (maxi taxi) şi ne îndreptăm spre Mănăstirea Iviron unde
avem ocazia să ne închinăm la una din cele mai cunoscute icoane făcătoare de
minuni Maica Domnului-Portărița și să mergem la Izvorul Maicii Domnului.
Mănăstirea Stavronikita este următorul popas; aici găsim mai multe odoare
sfinte dintre care amintim: mâna Sf. Ana, mâna Sf. Elefterie. Mergem apoi spre
Mănăstirea Pantocrator. Printre odoare pe care le deține Mănăstirea
Pantocrator, se găsesc sfinte moaște de la Sf. Haralambie, Sf. Cozma și Damian, Sf.
Arhidiacon Ștefan, Sf. Mucenic Pantelimon, Sf. Fotini Samarineanca și de la mulți
alți sfinți, precum și două părticele din Lemnul Sfintei Cruci și o bucată dinhlamida cu care a fost îmbrăcat Mântuitorul. Ne îndreptăm către capitala Sf.
Munte, Karyes. Vom vizita Biserica Protaton unde s-au ținut aproape toate
sinoadele athonite, fiind totodată și cea mai veche biserică din Sfântul Munte
Athos. Ne îndreptăm apoi către Mănăstirea Cutlumuș care adăpostește mai
multe sfinte moaște, din care amintim: Sf. Mucenic Evstratie, Sf. Mucenițe Marina,
Sf. Haralambie, Sfintei Ana și o părticică din Lemnul Sfintei Cruci. (în funcţie de
disponibilitatea grupului şi de timp se poate merge pe jos până la Chilia
Panaguda unde a viețuit Sfântul Paisie Aghioritul). Continuăm cu Schitul Sf.
Andrei – Serai, unde avem posibilitatea de a ne închina într-una din cele mai
mari biserici din Muntele Athos. Aici găsim spre închinare o parte din Capul Sf.
Ap. Andrei. În incinta schitului funcționează astăzi un Seminar Teologic, cunoscut
sub denumirea de „Academia Athonită”, vrând a fi oarecum o continuare a fostei
„Școli Athonite”, de lângă Mănăstirea Vatoped. În biserica schitului se păstrează
o icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, renumită pentru tămăduirea
mai multor muți și paralizați. Cazare Schitul Românesc Lacu.
 Ziua 5, Măn. Sf. Pantelimon – Ouranopoli – București
Plecăm spre Mănăstirea Sfântul Pantelimon (Russikon) unde găsim o parte din
capul Sfântului Mucenic Pantelimon, capul Sfântului Siluan Atonitul, o părticică
de la Sfânta Muceniță Paraskevi, și de la Sfântul și Dreptul Iosif, precum si alte
sfinte odoare. În mănăstire se mai află o icoană cu chipul Mântuitorului pe
Mahramă, care, atunci când a fost ucis țarul Rusiei de comuniști, s-a întunecat și
a rămas așa. Vom lua vaporul pentru a ieși din Muntele Athos prin Ouranopoli.
Din Ouranoupoli ne vom îndrepta către casă; sosire în București în funcţie de
formalitățile vamale și de trafic.
Trebuie să vezi
Marea Lavra este cea dintâi mănăstire cu viață de obște din Sfintul Munte. A fost
zidită de Sfântul Atanasie Atonitul în anul 963, cu ajutorul împăraților bizantini
Nichifor Focas (963-969) și Ioan Tsimiskes (969-976). Este considerată cea
dintâi mănăstire atonită între cele 20, bucurându-se între toate de cinste și
întâietate. Schitul românesc Prodromu, aparținând de Marea Lavră, a fost
întemeiat de călugării moldoveni Iustin, Patapie și Grigore în 1810. În 1840
schitul a fost pustiit de armatele turcești. În 1848 alți doi monahi moldoveni,
Nifon și Nectarie, construiesc un nou schit în locul celui risipit, cu ajutor de la
domnitorul Grigore Ghica. A fost terminat și sfintit în 1866.
Mănăstirea Caracalu datează din secolul XI. Ajunsă în ruină în anul 1535, intră
în grija domnului moldovean Petru Rareș care se angajează s-o refacă în
întregime. Astfel s-a început cu construcția portului mănăstirii (arsanaua) și cu
ridicarea unui turn înalt de pază. Se reconstruieste biserica și întreg ansamblul
de chilii.
Mănăstirea Iviru (Iviria – Georgia) este una dintre cele mai importante
mănăstiri atonite, a treia în ordine ierarhică. Cel mai de preț odor aflat aici este
vestita icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului numită „Portărița”, poate
cea mai renumită din toate țările ortodoxe. Tradiția spune că această icoana a
venit singură pe mare de la Constantinopol, în secolul al VIII-lea.
Mănăstirea Sf. Pavel, a 14-a în ierarhia celor 20 de mănăstiri athonite, este o
mănăstire cu viaţă de obşte. Cel mai de preţ odor din aceasta mănăstire este
cutie de argint cu darurile care le-au adus magii Domnului la Vitleem: aur, smiră
şi tămâie, 14 bucaţi aur, 62 bucati smirnă şi tămâie însirată pe sârmă.
Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii

 

Camera Masa Data plecare Nopti Tarif / pers.
Dubla X 20-02-2017 27-03-2017 24-04-2017 22-05-2017 25-09-2017 16-10-2017 13-11-2017 4 165 €

* Tarifele afisate sunt de persoana si nu contin decat serviciile specificate

Servicii incluse

Transport cu microbuz cu aer
condiționat
 Cazare 1 noapte în Ouranoupoli
 Însoțitor de grup

Servicii neincluse

 Deplasarea în Sf. Munte (microbus) –
aproximativ 130 Euro/pers.
 Taxe de intrare în Muntele Athos – 25
Euro (se achită în Grecia)
 Deplasarea cu vaporul din/spre
Ouranoupoli (12 Euro/pers. pe sens,
se achită în Grecia)

Conditii de inscriere

B I N E D E Ș T I U T
 Minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să iasă din ţară: să călătorească cu cel puţin un adult însoţitor; să aibă asupra lor acordul ambilor părinţi (sau al părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la notariat;
adultul care-i însoţeste, în cazul în care acesta nu este unul dintre părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe care să-l prezinte la frontieră).
 Programul acțiunii poate fi modificat de către conducatorul de grup, ca ordine de desfăşurare sau se pot înlocui unele obiective sau hoteluri în funcție de anumite situații speciale.
 Programul poate suferi modificări în funcţie de confirmările de cazare din Sfântul  Munte Athos.
 Așezarea în microbus se face începând cu bancheta a doua, în funcție de data achitării avansului și semnării (întocmirii) contractului.
 In caz de furtuna pe mare si nu se poate intra in Muntele Athos sa se ia in considerare o noapt ein plus de cazare (aproximativ 15 euro/pers)
 Preţul la ferryboat este orientativ, acesta fiind tariful la data publicării programului.
 Compania de ferryboat își rezervă dreptul de a modifica orarul de operare în funcție de anumite situații speciale
 Acte necesare pentru călătorie: carte de identitate valabilă sau paşaport valabil 6
luni de la data întoarcerii în ţară.